Chương trình Sampling

Chương trình Mini Game

Hội chợ tham gia

Tuyển dụng nhân sự

Video - Clip

Sampling mì Hàn Quốc tại 40 Nguyễn Khánh Toàn

Sampling mì Hàn Quốc tại 40 Nguyễn Khánh Toàn

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Đống Đa

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Đống Đa

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Ba Đình

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Ba Đình