Chương trình Sampling

Chương trình Mini Game

Hội chợ tham gia

Tuyển dụng nhân sự

Video - Clip

Sampling mì hàn quốc và hoạt náo tại Hội chợ K-FOOD 2018

Sampling mì hàn quốc và hoạt náo tại Hội chợ K-FOOD 2018

Sampling nước Pororo Hàn Quốc tại Tini World Nguyễn Chí Thanh

Sampling nước Pororo Hàn Quốc tại Tini World Nguyễn Chí Thanh

Sampling hoạt náo nước Pororo Hàn Quốc tại Tini World AEON Long Biên

Sampling hoạt náo nước Pororo Hàn Quốc tại Tini World AEON Long Biên nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6