Chương trình Sampling

Chương trình Selfie

Hội chợ tham gia

Tuyển dụng nhân sự

Video - Clip

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Mega Market Thăng Long

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Mega Market Thăng Long

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Tây Sơn - Đống Đa

Sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Tây Sơn - Đống Đa

Chương trình sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Ba Đình

Chương trình sampling mì hàn quốc tại siêu thị Lotte Mart Ba Đình